Kdy a jakým způsobem nechat píchnout dírky pro náušničky?

Cílem následujícího článku rozhodně není ucelený výklad o možnostech, rizicích a výhodách jednotlivých způsobů proděravění ouška pro náušnice. My se zabýváme obchodem se šperky a detailní vysvětlení a rozhodně provedení zákroku ponecháme na odbornících. Z našeho hlediska jsou dětské náušničky Cutie perfektně připraveny k nošení v ouškách, kam byly první náušnice aplikovány libovolnou ze dvou níže popsaných základních metod. Máme již mnoho malých zákaznic, které měly ouška „nastřelena“ i „propíchnuta“ a věříme, že všechny si užívají naše náušničky bez vzpomínání na to „jak k nim přišly“.

Cílem tohoto článku je tedy pouze to, podat Vám základní informace o píchání oušek, možnostech aplikace dětských náušnic, vhodném časování, doporučeních a rizicích s tímto zákrokem souvisejících. Nicméně nemáme ambici nahradit odbornou konzultaci ať už u pediatra nebo u odborníka na nastřelování náušnic.

Obecně se nedoporučuje vytvářet otvor pro dětské náušnice dříve než ve dvou měsících věku dítěte. Pokud v té době nemá ještě dokončenu příslušnou „očkovací sérii“ rozhodně doporučujeme počkat až na doočkování. Následně už je jedno, jestli se dětské náušničky budou aplikovat ve čtyřech měsících nebo až v několika letech. V jakémkoli věku rozhodně nelze doporučit jakoukoli metodu propíchnutí ouška v případě, že je dítě nemocné nebo má nějaké kožní projevy v okolí místa vpichu. Náušničky by se neměly aplikovat bezprostředně před očkováním a v každém případě je vhodné vynechat několik dní po očkování (detaily proberte s Vaším pediatrem). Dále je vhodné zvážit i určité riziko (ať je sebemenší) projevů po píchání oušek, které může být zvýšeno vytržením z běžného režimu. Proto bychom nedoporučovali píchat ouška těsně před odjezdem například na dovolenou, kde ani dítě ani Vy nebudete mít své standardní zázemí. Nicméně několik málo dní v klidu by mělo vždy stačit.

Obecně se dá shrnout, že otvory pro náušničky jsou vytvořeny dvěma způsoby – propíchnutím ouška dutou jehlou nebo nastřelením náušniček. Neosobujeme si právo na to, abychom doporučovali jedno nebo druhé. U obou aplikací je nejdůležitější kdo zákrok provádí a zda k němu máte důvěru. Pokud je proveden správně, je výsledek výborný a zákrok rychle zapomenut u obou metod aplikace.

Propíchnutí ouška dutou jehlou
U této aplikace stejně jako u nastřelení náušniček je zdaleka nejdůležitější zkušenost a odbornost toho, kdo zákrok provádí. Nenechte se přesvědčit hezkými webovými stránkami nebo propagací. Vždy se zajímejte o reálnou kvalifikaci a zkušenosti.
Při tomto postupu se propíchne ouško dutou jehlou, pomocí které se pak zpět protáhne brizura dětské náušničky, zapne se a dětská náušnička je nasazena. Výhodou této metody je, že je rovnou zaváděna náušnička, která může být nošena několik let. Nevýhodou může být drobné krvácení vzhledem k tomu, že jehla má větší průměr než zapínání náušničky.

Propíchnutí ouška doporučujeme pouze pro zlaté náušničky, aby byla minimalizována jakákoli reakce v čerstvé rance. Dále je píchání ouška vhodné pouze pro dětské náušnice se zapínáním dopředu (brizura). Vzhledem k tomu, že v sortimentu dětských náušnic Cutie najdete nepřeberné množství vzorů, které tyto podmínky splňují, nic nebrání jejich aplikaci. Před nasazením rozhodně doporučujeme dezinfikovat náušničky ponořením na 24 hodin do 60 % lihu, případně převařením ve vřící vodě. Konkrétní postup prosím odlaďte s pediatrem nebo tím, kdo bude náušničky aplikovat.

Nastřelení náušnic
Také u této aplikace stejně jako u píchání oušek jehlou se prosím ujistěte, že ten kdo zákrok provádí je skutečně kvalifikovaný (měl by mít živnostenský list na Porušování integrity lidské kůže) a má dostatek zkušeností. U této metody je dobrý výběr toho, kdo bude náušničky nastřelovat obzvlášť důležitý. Vzhledem k tomu, že „nastřelení“ je zdánlivě jednodušší než „píchnutí“ může se objevovat mnoho „výhodných nabídek“. Prosím mějte na paměti, že sebelepší prezentace a výborné vybavení nenahradí zkušenosti a kvalifikaci. Určitě nechcete řešit špatně umístěné náušničky, případně následky nesprávného postupu z hlediska sterility.

Při nastřelování náušnic je do nastřelovací pistolky připravena nastřelovací náušnička a ta je po desinfekci místa aplikace nastřelena do lalůčku a rovnou i uzavřena. Nastřelovací náušnice se vyrábějí nejčastěji z chirurgické oceli, ale mohou být i z lékařského plastu nebo i kovu potaženého vrstvou zlata nebo paladia. Důležité je, že při správné aplikaci nesmí dojít ke kontaktu náušnice s rukou osoby, která je nastřeluje.

Nastřelovací náušnice by rozhodně neměly být vyměňovány za stále dětské náušničky dříve než za dva týdny. Spíše lze doporučit především u malých dětí, aby byly ponechány několik týdnů. U některých je doba použití omezena, ale to je třeba si vyjasnit s aplikující osobou. Před nasazení stálých dětských náušniček je doporučujeme ponořit na 24 hodin do 60 % lihu nebo převařit ve vodě. Těmito postupy se minimalizuje riziko zánětu nové dírky do které je náušnička aplikována.

Péče o čerstvě propíchnuté ouško
Také tato sekce Vám má dát jen základní přehled o péči o ouško po čerstvé aplikaci dětských náušniček. Rozhodně se vyplatí probrat i následnou péči s osobou, která bude náušnice aplikovat, ať už jde o nastřelování nebo píchání.
Obecně lze konstatovat, že čerstvá dírka pro dětské náušnice vyžaduje podobnou péči jako každá jiná malá ranka. Rozhodně se nejedná o žádný velký zákrok a v převážné většině případů proběhne celé nasazení náušniček bez jakýchkoli problémů.

Aby bylo i toto malé riziko minimalizováno, je třeba dodržet několik zásad. Opět nejdůležitější je zodpovědný výběr osoby, která bude dětské náušničky zavádět. Konkrétní metoda už může vycházet z diskuse s touto osobou, které důvěřujete, ať už je to pediatr, lékař na ušním nebo specialisté na piercing. Tato osoba by Vám také měla dát přesné informace jak o dírku pečovat.

Obecně lze doporučit první den po píchnutí oušek vynechání koupele a rozhodně ve volných plochách a veřejných bazénech by se nemělo dítě koupat několik dní (minimálně týden) po nasazeních nových dětských náušnic.

Nikdy nelze zcela eliminovat nebezpečí zánětu, ačkoli při správném postupu a důsledné snaze o udržení ranky sterilní lze toto riziko minimalizovat. Nicméně těžko vyloučíme, že si dítě na náušničky sáhne špinavou ručičkou nebo se do ranky dostane nějaká bakterie z okolí. V případě zarudnutí ouška, které trvá více než několik dní je určitě dobré konzultovat s pediatrem. Obecně lze doporučit, abyste postupovala stejně jako u jiného drobného zánětu (někdo zkouší Tee Tree Oil, někdo řepík, ...). A samozřejmě pokud si nevíte rady, určitě se zeptejte lékaře.